Investigació: Implementació de prerequisits d'higiene en la indústria agroalimentària