Investigació: Procés proyectual. Continguts del projecte tècnic.