Investigació: Gestió administrativa dels projectes tècnics. Llicència i normatives urbanístiques i mediambientals.