Investigació: Enginyeria bàsica. Enginyeria de procés. Enginyeria de desenrotllament i detall.