Research: La narrativa cinematogràfica a TV i les seves derivacions