Investigació: Valoració i pauta d'actuació en les urgències mèdiques hemato-oncològiques en els serveis d'urgències hospitalàries