Investigació: Valoració i pauta d'actuació en les urgències mèdiques toxicològiques en els serveis d'urgències hospitalàries