Investigació: UNITAT 1. EMERGÈNCIA AGUDA VASCULAR CEREBRAL NO ISQUÉMICA