Investigació: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN EL TRAUMA PER AGENTS FÍSICS