Investigació: Validació científica dels descobriments.