Investigació: . Conceptes bàsics de Nanomagnetismo. Influència d'interfases artificials, efectes de proximitat i dimensionalidad. Textures magnètiques (dominis magnètics, magnetic vòrtexs, skirmions).