Investigació: Models teòrics fonamentals per a abordar l'estudi del magnetisme i fenòmens relacionats a escala nanoscópica.