Investigació: Espintrónica basada en materials moleculars (organic spintronics) : Fabricació de vàlvules de porc espí moleculars i enginyeria d'interfases. Fabricació de dispositius multifuncionals.