Investigació: Elaborar un projecte de recerca que servisca com a plataforma a una possible tesi doctoral.