Investigació: Interacció Persona Ordinador i Reconeixement de Formes