Investigació: Grup d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors