PAS: PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS INCENDIS FORESTALS