PAS: RESPOSTES BIOFISIOLÒGIQUES A L'ESFORÇ. VALORACIÓ FUNCIONAL DE L'ESPORTISTA. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ