PAS: GESTIÓ DE PROJECTES, LEGISLACIÓ, NORMATIVA, AUTORITZACIÓ I INICI D'EXPLOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS