PAS: PROGRAMACIÓ DEL REG I RESPOSTA AGRONÒMICA I FISIOLÒGICA D'ARBRES FRUITERS AL REG DEFICITARI