PAS: EMERGÈNCIES MÈDIQUES RESPIRATÒRIES FORA DE L'HOSPITAL