PAS: EMERGÈNCIES MÈDIQUES NEUROLÒGIQUES FORA DE L'HOSPITAL