PAS: ENFOCAMENTS CONTEMPORANIS DEL CONTROL MOTOR EN ADULTS