PAS: MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ BANCÀRIA. II EDICIÓ