PAS: La cerca de la salut. La medicina com a activitat col·lectiva enfront de la malaltia.