PAS: METABOLISME DELS AMINOACIDOS I COMPOSTOS NITROGENATS