PAS: Expressió i Transmissió de la informació genètica.