PAS: El análisi de la variació genómica i el Projecte genoma humà