PAS: "1.UNIDAD DIDÀCTICA I: LA CATEGORIA DE DRET DEL TREBALL I L'ORDENAMENT JURIDICO-LABORAL"