PAS: UNITAT DIDÀCTICA 7: dessecació i LIOFILITZACIÓ