PAS: UD 2. La primera llei de la termodinàmica. Sistemes tancats