PAS: UD 4. La primera llei de la termodinàmica. Volums de control