PAS: VHDL per a síntesi lògica i verificació de dissenys.