PAS: Dinamica de decorreguts ideals. Equacions en forma integral