PAS: Conceptes i hipòtesis bàsiques de la Resistència de Materials