PAS: Estudi de deformacions en estructures isostàtiques