PAS: Estrès, afrontament, suport social i Qualitat de Vida.