PAS: LA FUNCIÓ D'ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA