PAS: La comunicació amb el pacient d'informació clínica