PAS: La comunicació en fòrums científics i tècnics