PAS: HISTÒRIES CLÍNIQUES, INFORME D'ALTA i FULLA DE PROBLEMES