PAS: TRACTAMENT EN MALALTIES METABÒLIQUES I DEGENERATIVES.