PAS: Descripció de dades i distribució en el mostreig