PAS: RETÒRICA FOTOGRÀFICA EN ELS DISCURSOS ARTÍSTICS CONTEMPORANIS