PAS: La imatge fotogràfica. Experimentació i hibridació.