PAS: Unitat 2. Assajos d'activitat biològica in vitro i en models cel·lulars i animals.