PAS: Unitat 3. Nutracéuticos per al sector de l'obesitat i el control de pes.