PAS: Unitat 4. Assajos in vitro i cel·lulars per al desenrotllament de cosmètics i nutricosméticos.