Staff: Realització d'un estudi d'investigació de caire experimental, utilitzant tècniques de biotecnologia