PAS: EL PROCES INNOVADOR I FACTORS QUE AFECTEN AL MATEIX